Grattis till er alla som varit aktiva och implementerat era skills ute på fältet. Till Bootcamp deltagarna:

Kul att det gick bra för er i torsdags grabbar och att ni alla telefon closeade – High Five! En av mina första insikter när jag började aktivt att gå ut var kraften i att vara organiserad. Desto mer ni förbestämmer desto bättre kommer det att gå. Jag vill därför ta upp ämnet av Winging.

Winging (Brothers in Arms)

En bra wing är en enorm tillgång i ert GAME. Ni kommer att både agera förstaperson och wing. Lär er att bemästra bägge rollerna väl och höj varandras värde. Nedan spaltar jag ner några regler att lägga på minnet.

 • Den som öppnar har första val av target.
 • Ni tävlar ALDRIG mot varandra.
 • Byt roller med varandra.
 • Wingen kommer in endast för att uppehålla övriga i setet och höja förstapersonens värde, tills denne isolerat sin tjej.
 • Ni håller alltid med varandras synpunkter.
 • Ni tycker om varandra och respekterar varandra, den andre är den viktigaste och mest intressanta personen för er i setet.
 • Ni gör inte narr av varandra eller skämtar på varandras bekostnad.
 • Ni trycker inte ner varandra.
 • Wingen står inte i vägen för förstapersonen.
 • Om förstapersonen talar så är wingen tyst eller pratar tystare med någon annan i setet. Det kan bara finnas en Varm Alpha i gruppen och det är förstapersonen, tills gruppen är delad.
 • Om förstapersonen börjar tappa setet så är det ok för wingen att försöka rädda genom att ta över setet, dock ska det bestämmas i förväg hur detta ska gå till och förstapersonen måste signalera till wingen att han ger över setet.
 • Förstapersonen börja med att wingens värde så fort han får möjlighet i setet. På så sätt blir det enklare för honom att komma in i gruppen. Vem är du här med? Jag är här min polare X, han gör barnprogram osv. OBS! skryt gärna om varandra, men aldrig om er själva!
 • Förstapersonen bjuder in sin wing i setet, alternativt att ni är överens om winging inom en viss tid. Typ 2-3 minuter.
 • Wingen börjar alltid med höja förstapersonens värde så fort han kommer in i setet, och byter sedan snabbt till att uppehålla de i setet som förstapersonen inte har hand om.

Jag är tacksam för mina wings, de är mina ”Brothers in Arms”. Vi ger varandra värde och vi vinner tillsammans varje gång.

Be the Closer

Love/Superman