Choosing The Best Logo Att jaga vs välja

En intressant händelse uppkom i veckan som fick mig att reflektera över konceptet att jaga vs Välja.

Jag har de senaste veckorna deltagit i en rekryteringsprocess som sökande till ett toppjobb i Stockholm.
Det har varit en omfattande process där jag fått träffat professionella rekryterare/headhunters som utvärderat mig stegvist. I veckan satt jag med en hög uppsatt direktör som ett sista steg och intervju inför det slutgiltiga beslutet.

Vid slutet av mötet så utbrister han att jobbet är i princip mitt och börjar diskutera förmåner.
Jag sitter lika lugnt och tillbaka lutad som på första intervjun medan han motiverar varför jag ska välja deras företag.
Jag ler inom mig själv när jag kommer till insikt om vad som hänt. Enda anledningen till att jag fick jobbet var att.

“Jag inte ville ha det”!

Hur kan detta appliceras i kärlekslivet.

När du fattar beslut i närvaro av rädsla så diskvalificerar du dig själv. När du fattar beslut i närvaro av en överflöds mentalitet, så kvalificerar du dig. Detta är två olika synvinklar som ger två olika följder.

Vid beslutsfattande använder vi olika strategier och det resulterar i olika resultat. Om du utgår ifrån att du endast har ett val och du försöker hitta en möjlighet. Till att du har många val och kan få det du i princip vill… Men du kan endast välja en.

Män antar att de har få val (eller inga val), och baserar sina beslut inom ramen av att det är “antigen hon eller ingenting”

Kvinnor antar att de har många val (eller oändlig med val) och baserar deras beslut i ramen av att “Jag kan få vem jag vill”

De är en enorm skillnad att fatta ett beslut baserat på att “ta eller inte ta det enda alternativet tillgängligt” ,“jaga” en möjlighet när du inte har en. Till att ha en överflöds mentalitet där du har mängder av val och du måste prioritera vilket du önskar mest.

De flesta män basera sina val på följande. Hon vill ha honom eller inte, storleken på tillgång/brist, hur osäkra dem är, hur bra eller dåliga dem är, rädsla av bli lämnad, osv.

Kvinnor och i synnerhet attraktiva kvinnor tenderar att basera sina val hur dem mår känslomässigt, när en man kan behålla hennes intresse, attraktion, hennes humör, närvaro av primära behov, social press från flickvänner, osv.

Ta en stund och reflektera över hur du baserar dina beslut.
Fundera på de subtila skillnader i ditt tänkande, beslutsfattande, kommunikation och handlande när du har många val och du behöver bevara din tid… Till det motsatta att inte ha några eller ett…och måste lista ut, “jaga” hur du ska få till det.

Lär dig sedan att tänka och bete dig som om du hade alla val och all tid i världen och ditt liv kommer att förändras.

I dagarna tackade artigt Nej till jobbet. Jag vet att ödet kommer att erbjuda mig nya vägar inom kort.

Ha en skön Helg

//SUPERMAN

}