15121490 Några tips i Konsten att Flirta.

Under ett samtal med en tjej är det enormt viktigt att du visar intresse utan att vara allt för tydlig. En av de snabbaste sättet att avtända henne är att låta henne veta att du garanterat vill ha henne. Det bästa sättet att attrahera henne, är om du får henne i tankar om att du kanske vill ha henne. Men låter henne sväva i osäkerhet. Hennes nyfikenhet kommer att frästa henne att gå långt för att ta reda på vad dina intentioner är. Det är i detta ögonblick som flirtandet manifesterar sig som bäst.

Flirtande inkluderar ögonkontakt utan att stirra. Att stirra på en tjej bekräftar hennes tankar att du verkligen vill ha henne. Har denna bekräftelse infunnit sig kommer hon troligen gå vidare till en mer utmanande kille. Att vinka eller vissla efter en tjej kommer fylla samma funktion. O andra sidan en snabb blick och sedan titta bort, kanske med ett leende skapar nyfikenhet och intrig. Därför måste din presentation och konversation utstråla den intrigen och bygga intensitet. Allt annat som är för “lätt” är lägre i värde i hennes ögon. En av de viktigaste komponenter för en framgångsrikt flirt är att verka något “svår” eller inte intresserad men inte omöjlig.

Detta är en tunn linje att balansera. Om du inte verkar intresserad så kan du förlora den andre personens intresse. Men om du verkar för intresserad så kommer du att reducera ditt eget värde.

Tricket är att göra bägge, sända dubbla budskap och därmed förvirra henne. Låt henne sedan jobba för att få klarhet.

Hur gör man detta?

Konsten att Flirta är allt om FÖRVIRRING. Du gör något och sedan gör du det motsatta. Du är tillgänglig och sedan är du inte tillgänglig för henne. Du är intresserad men du är inte säker. Du är självsäker, men du kanske inte vill ha henne. Du är intresserad, men du håller henne på distans. Hon kommer att desperat söka efter klarhet. Spänningen av hennes nyfikenhet kommer att leda henne hela vägen in i din famn.
Hon får aldrig lösa förvirringen eller få hennes nyfikenhet stillad förrän du har henne i dina armar.

Intensiteten av att flirta byggs upp via en kombination av kroppsspråk, ordval och tonläge.

Ex Du tittar på henne med en blick som visar fysisk intresse följd av ett verbal påstående av hon är inte din typ. Detta är navet i attraktion. Du etablerar ögonkontakt, en bra “connection” genom utbyte av berättelser om varandra liv (OBS! utan att skryta). Hon kommer vi detta lag vara förvirrad därför att hon inte är säker ifall du vill ha henne. Det gör dig till en mycket intressant art.

Under samtalet gång bör din röst skifta från seriös till lekfull. Ditt koppspråk skall vara självsäkert. Tryck ut bröstet vare sig du sitter ner eller står upp och luta dig gärna tillbaka, bort från henne. Skifta från ett lömsk leende till ett lekfullt. Vid det laget läser hon alla dina rörelser för kunna räkna ut dina intentioner eller nästa steg. Hennes desperation för att stilla sin nyfikenhet kommer att leda henne rakt in i din famn.

Have Fun.

} else {