Vänner jag har nöjet att idag presenter nästa C-R co Instructor

Mister M
20år, Säljare, Göteborg

Mister.M är född och uppvuxen i hjärtat av Göteborg med en stor skara syskon. Tidigt fick han lära sig konceptet att alltid retas och vara kvicktänkt, inte minst när han började med lagsport, något som sedan dess följt med honom och upptagit mycket av hans tid. Måttliga framgångar med de tjejer han egentligen inte ville ha och komplett oförmåga att få de kvinnor han ville ha känneteckande dock honom länge.

Knappt en vecka efter att han fyllt 18 så upptäckte han att det fanns ett alternativ. Han kom i kontakt med ett forum mycket likt detta samt en känd e-bok. I flera veckors tid dansade han runt som på små moln, överlycklig över att han aldrig mer skulle behöva känna den enorma ovissheten han tidigare erfarit. Sedan dess har han oförtrutet övat, provat och undersökt alla tekniker och koncept han kunnat hitta – allt för att bemästra den sociala dynamiken och attraktion.

Idag har han landat lite mer, men lever i övertygelsen att man absolut ska vara nöjd, men aldrig sluta se potentialen att förbättras, och det är också den stora drivkraften i hans liv, att ständigt utvecklas. Han bor i dagsläget med tre kamrater med liknande mål och tankesätt, och tillsammans pushar de varandra till nya framgångar.

”Citius, Altius, Fortius” – Det olympiska mottot
Snabbare, Högre, Starkare.

Välkommen Mister M till the c-r Crew.

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);