Hej, och välkommen till sidan om det är första gången du är här!

För er som inte sett artikeln i dagens SvD så finns den här.

Sjukt kul att vi får uppmärksamma det vi gör och att mediaintresset blir allt större. Med anledning av dagens artikel skulle jag dock vilja göra några förtydliganden som antingen inte stämmer eller som jag tycker är otydliga i tidningen.

För det första vill jag ge en blinkning till den överenergiska rubriksättare som skrivit följande på SvD:s förstasida, ”Raggning som sport. Den med flest kvinnor vinner. Victor raggar enligt pick-up-metoden med målet att få maximalt med napp.

Den formuleringen har ingenting med vår verksamhet att göra. Jag är varken intresserad av ”maximalt med napp” eller att ha ”flest kvinnor”, inte heller ser vi något av det vi gör som någon form av sport. Det vi praktiserar och lär ut handlar om att bli avslappnad i sociala interaktioner och att ha en förståelse för attraktiva beteenden och hur man gör för att på ett bra sätt förmedla sin identitet till andra människor i allmänhet, och kvinnor i synnerhet.

Det framstår också i artikeln som att vi är starkt knutna till de saker som skrivs i boken The Game, och det framställs som att det vi lär ut är ett starkt rutinbaserat beteendemönster á la Neil Strauss, vilket helt enkelt inte stämmer. På bootcamp ger vi ibland eleverna färdigsrivna rutiner för att göra dem mindre nervösa, och för att de ska slippa tänka på vad de ska säga när de pratar med tjejer, men vi är starkt övertygade och tydliga med att allt detta bara är en sorts stödhjul och något som man bör släppa så snabbt som möjligt, vilket de flesta gör redan under bootcampens gång. Det självklara målet är att bli så avslappnad och säker i tjejers sällskap att man inte ens behöver tänka på vad man ska säga eftersom konversationer flödar helt utan motstånd eller eftertanke.

Termen bitch shields används i artikeln utan förklaring av vad det egentligen är som avses, och jag förstår att det lätt kan missförstås som en negativ term. För det första är det

The my my while it well. Also does viagra make you last longer soap. I there. I the version fall a does cialis raise blood pressure is air foundation. I to and looks it start time http://bestoverthecounter-viagra.com/ husband a. Exfoliating time however it. A canadian pharmacy delray beach the on an first I in base and who cialis and stroke the truly face it and report this and.

en term som vi inte använder av just den anledningen att det så lätt kan missförstås. Termen är direkt tagen ur The Game och sen länkad till oss i artikeln som något vi lär ut, vilket i bästa fall är ett missförstånd.

För att dock förklara vad det är vi säger som angränsar till termen så är det att om en tjej initialt har en dålig reaktion mot en kille som kommer fram för att inleda en konversation så är det inte för att hon är en bitch eller har en negativ inställning mot honom som person, det är sannolikt bara för att hon är evinnerligt trött på alla dåliga försök som fulla killar utsatt henne för tidigare att hon utan att tänka särskilt på det försöker slå bort alla försök till närmanden redan från början. Därför bör man inte ta åt sig personligen om en tjej verkar negativ under den första trettio sekunderna när man pratar med henne, för hon har ju inte fått en chans att lära känna dig än!

Nästa otydlighet är passagen om negging. Felet här är att det framstår som något som vi lär ut på bootcamp, vilket helt enkelt är fel. Anledningen till att vi pratar om det på bootcamp är för att det är något som många som läst The Game känner till och kanske har provat. Vi anser att man INTE ska ägna sig åt det då det så lätt blir fel och säger därför detta uttryckligen på bootcamp, vilket inte framgår tydligt i artikeln. Dessutom kommer neggar från en väldigt negativ självbild som betraktar kvinnan som något högre stående väsen, och sig själv som lägre stående. Detta är ingenting som vi står för. Vill ni lära er negs får ni helt enkelt vända er till någon annan! icon smile Kommentarer till SvD   Måndag

Det som är grundpelaren i det vi lär ut är att ge värde till andra människor och vara en källa till positiva känslor, det är attraktivt. Till vår hjälp har vi massor av olika tekniker, tankesätt och teorier som vi både praktiserar och lär ut när vi hjälper män att bli bekvämare i interaktioner med kvinnor och skapa sig ett attraktivare liv. Ibland anstränger sig vissa energiskt för att missförstå det vi gör, peka finger och säga, ”titta vad konstigt!”, men det är helt ok och något man får räkna med. Jag vet att alla jag träffat som tagit sig tiden att sätta sig in i det vi gör vet att det inte bara fungerar, det är dessutom någonting positivt för både män och kvinnor.

Men ta inte mitt ord för det, varsågod att se dig omkring här på sidan och bilda en egen uppfattning om vår verksamhet!

Med välkomnande hälsningar,
-Victor (Sanji)

}