loggatillgustavoforbloggen3 300x181 Vad är det vi lär ut på Bootcamp?
Med tanke på att grabbarna håller BootCamp uppe i Stockholm och jag chodear här hemma i GBG kom jag på att det vore en bra idé att förklara för människor någon sorts ”definition” av vad det är vi lär ut. Let’s start:

Våra Bootcamps
- Vad är det vi lär ut egentligen?

Först och främst vill jag definiera vår kompetens, för det är utefter det vi lär ut.

Vi alla har stor kompetens i ”rutin-baserat” game a lá Neil ”Style” Strauss då vi till viss del blev influerade av hans verk. Vi använder det dock inte. I vårt game har vi gått en utveckling där vi börjat med stödhjul där vi letat utåt efter saker att göra, säga och agera efter på Internet så som tekniker, rutiner och tecken på intressen till att komma till en punkt där vi vet vad vi ska göra genom att lita på våra inre instinkter.

Vi anser att allt (bra) material som kan hittas på nätet ursprungligen kommit från vad någon improviserat fram, inifrån, när han pratat med en tjej – och som har visats fungera. Genom att dela med sig av den erfarenheten kan någon annan kopiera det han har sagt och gjort för att därmed få hans resultat.

Nackdelen är att personen som kopierar kommer att vara fejk och han kommer att vara beroende av att hela tiden se utåt vad andra har gjort i olika situationer för att han någonstans ska kunna få det resultat han vill ha.

Det hjälper honom däremot väldigt bra med att starta processen av utveckling.

Att säga och ”använda” material på kvinnor som man läst på Internet hjälper en knappt till hälften med en av de fundamentala faktorerna i att vara framgångsrik med kvinnor. Däremot får det en att agera med kvinnor vilket är väldigt viktigt om man någonsin ska kunna ha kvinnor i sitt liv.

De fundamentala faktorerna i att vara en attraktiv man är:
1) Att ha förtroende för sig själv och i det man gör, vill ha och strävar efter
2) Stabilitet
3) Att vara egen (originalitet, intressant etc.)
4) Att förstå sig på kvinnor
5) Att kunna sprida värde (i form av positiva känslor)

Det vi i våra bootcamps strävar efter att ge våra elever är först och främst:

1) Förståelse för kvinnor
2) Att kunna sprida värde

Att på riktigt förstå sig på kvinnor och att helt fromt ge värde är det enklaste att börja göra och det svåraste att bemästra.

Vi bankar in vikten av kvinnlig psykologi och att ge värde till våra elever genom att ge dem verktyg (så som att lé stort, prata med värme, några roliga repliker etc.) som de kan använda under kvällarna vi är ute med dem så att de själva kan se vilken skillnad det ger och på så sätt inspirera och motivera dem till att verkligen utveckla sig själva inom dessa områden (något som är en långsiktig process).

Att ha förtroende, stabilitet och att våga vara egen är saker de får uppleva när de agerar med kvinnor.
Om de inte har förtroende för vad de gör, vill ha eller strävar efter så kommer de aldrig våga prata med främmande kvinnor. Genom att vi pushar dem till det, upptäcker de vilken makt som existerar i att ha mod, samt att mod inte innebär fara. Stabilitet lär de när saker och ting går skitigt, t.ex. om en tjej har vart otrevlig och eleven märker att det bästa sättet att hantera detta är genom att gå vidare med ett glatt leende och inte påverkas. Att vara egen är något de tvingas till att försöka då vi instruktörer tvingar eleverna att fortsätta prata med tjejerna fastän deras repliker som de lärt sig av oss är förbrukade.

Det vi på C-R gör under våra tre dagar med våra elever är följande:

1) Att på olika sätt föreläsa, utbilda och informera om de fem fundamentala faktorerna och hur de kan manifesteras i praktiken
2) Pusha och Inspirera våra elever till att uppleva kraften av de fem fundamentala faktorerna
3) Hjälpa dem sätta ihop en plan för att utveckla sig själva inom dessa fem områden.

Jag hoppas att det hjälper dig förstå vårt koncept lite bättre.

Mvh

– Alexander S