jealous You´re an Allstar

Vänner idag vill jag ta upp ämnet om svartsjuka:

Den kan beskrivas som en spontan känsla som är svår att övervinna, inte ens med förnuft. som i första hand har den sin grund i en personlig osäkerhet och en dålig självtillit.

Många tror sig ha ett övertag gentemot sin partner genom att vara svartsjuk. Svartsjukan kan ha många orsaker och samband men sanningen är att om du är svartsjuk så kommer du från en position av svaghet till följd av höga äganderättskrav. Dvs en person som är mycket svartsjuk vill äga den andre helt och hållet.

Många gör detta till ett litet spel genom att t.e.x göra den andre partner svartsjuk med avsikt, för att sedan kunna lägga beslag på honom/henne ännu mer. Sådana spel är destruktiva och leder endast till ett ännu sämre förhållanden.

En svartsjuk människa saknar helt enkelt förtroende, betvivlar den andres trohet och är rädd att mista den hon/han älskar.

Män och kvinnor är lika ofta svartsjuka, men deras svartsjuka brukar skilja sig Männens svartsjuka är starkt inriktad på rädslan att kvinnan har sex med en annan man. Kvinnors svartsjuka är mera inriktad på rädsla för att mannen skall känna mer för en annan kvinna.

Priset för den som är svartsjuk är följande: Du skapar en maktrelation där du blir sannolikt övergiven eller får leva med en underkuvad slav. Vare sig utfall så förlorar DU!

Så till alla svartsjuka där ute, FUCK THAT!
Ingen äger någon annan människa! Lär dig leva med den tanken!

Du äger endast dig själv och bör därmed lägga ditt fokus för att bygga ett attraktiv liv. Med andra ord gör saker som DU tycker är roligt, eftersträva att leva ett spännande liv full av nya händelser och infall. “Människor dras till andra människor som utstrålar lycka” Ju mer saker du hittar på, desto mer kommer ditt självförtroende att växa. Vill du behålla din partner, börja leva ett awesome liv redan idag.

(Höj volymen sjung högt till låten)

Hej now you´re an all star get your game on go play…..

“ My worlds on fire how´bout yours? Thats the way i like it and i never get bored”

Love /Gustavo