Hej alla!

I takt med att mer och mer skrivs om CR, känner vi att det borde etableras en officiell kunskapsbas om vad CR är för något, vad det är för företag, vad forumet är, vilken verksamhet som finns, vad för typ av innehåll som lärs ut och diskuteras etc.

Mig veterligen finns det idag inget bättre och mer träffsäkert medium att göra något sådant än Wikipedia, varför jag härmed uppmanar de här inne som är sugna på att öka på omvärldens kunskap om CR och hjälpa oss på traven att göra en Wikipedia artikel om CR.

Eftersom det är praxis på Wikipedia att inte skriva om sig själv kommer vi inte skriva om oss själva, inte ens skapa själva sidan, utan det får den som vill (om det nu är någon som vill) göra!

Tänk på att om ni skriver något, så ska det vara objektivt och sakligt, utan värdeuttryck. Fakta som skrivs ska kunna styrkas med något som skrivit någon annanstans, till exempel någon av de många artiklarna som skrivits i tidningar. Skriv i positiva termer, dvs skriv vad CR är, inte i negationer, vad CR inte är. Tänk på att innehållet ska vara encyklopediskt, dvs av allmänintresse, sådant som intresserar den som inte vet någonting alls om oss.

Med tiden kommer det genom kritisk granskning av wikipedia-folket att komma fram en objektiv bild av CR som kommer att fungera som en neutral beskrivning av oss, något att utgå ifrån för den som är intresserad av att lära sig om CR, och kanske en grund för framtida journalister att utgå ifrån i sin research.

Lite om Wikipedias riktlinjer för artiklar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikiped…och_riktlinjer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikiped…essekonflikter

Få se vad detta community går för nu!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Charismatic_Revolution

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);