Idag tänkte jag behandla perception, och hur det kan påverka dig och ditt game. Vad är då perception? Wikipedia ger oss: ”Perception är ett psykologiskt begrepp för de processer som är aktiva i att tolka sinnesintryck”. Vad betyder då detta? Kort sagt behandlar det hur vår hjärna väljer att tolka världen omkring, med hjälp av dina sinnen.

Många har säkerligen hört eller använt uttrycket ”Perception is reality”, kanske när man tagit hem en tjej när man varit rätt berusad, och på morgonen visar det sig att hon inte riktigt var så vacker som du trott. Däremot var hon kvällen innan bland de snyggaste du träffat. Hur du uppfattar verkligheten (perception), är vad som i realiteten spelar roll för hur du kommer agera. Även om ”perception is reality” är inkorrekt rent logiskt, så är det ett högst centralt begrepp i det moderna samhället. Det du uppfattar måste du anta att det i hög utsträckning är sant, annars blir man snart galen eller ganska förvirrad. Men hur kan det här hjälpa dig i ditt game och i ditt liv? Låt mig använda mig av ett exempel:

Två personer bevittnar ett rån på öppen gata. Person A ser bara framför sig dekadensen och förfallet i vårt samhälle, hur kriminaliteten långsamt blir större, och tycker det är hemskt. Person B ser istället de förbipasserandes hjälp av rånoffren, hur de drev bort rånaren och hjälpte den stackaren som blev utsatt. Han tycker att det finns hopp för samhället och det är tur att det finns människor med civilkurage. Exakt samma situation, helt olika tolkningar.

Hur du uppfattar (percieve) världen omkring kommer styra ditt humör, ditt beteende och hur du värderar olika situationer, och det fungerar åt båda håll. Toppen, hur ser jag till att jag uppfattar världen på ett vis som gagnar mig då? Detta är fullt genomförbart, men kanske inte något som sker i en handvändning. Tänk dig att alla människor bär glasögon, de är olika former, färger, slipningar osv. Ingen människas glasögon är den andras lik, det finns en oändlig mängd färger och former att applicera på dem. Att människorna ser saker och ting annorlunda genom dessa glasögon förändrar inte tingen i sig själva. De är fortfarande detsamma. Det är dessutom ganska så lätt att se andras glasögon, men desto lurigare är det att se hur ens egna ser ut. Man kan ta den liknelsen och diskussionen oändligt långt, vad är verklighet, vad är perception? Kan verkligheten existera utan perception? Om ett träd faller i skogen, och det inte finns någon där för att höra det, gör det då ett ljud? Vi skall dock inte gå in på detta nu, för den som är intresserad finns oändligt med läsning ifrån Immanuel Kant och hans ”Theory of perception” och hans teorier kring ”Das Ding an sich” (tinget i sig).

Vi kan hur som helst fastslå att du för alltid kommer bära dessa glasögon, ditt filter mot verkligheten vilket du tolkar saker igenom. Som tur är är formen och färgen på dessa på intet sätt fast, utan i högsta grad föränderlig. Din perception färgas, i korta drag, av dina trossytem, vad du fokuserar på, dina tankemönster och dina övriga erfarenheter. Sina trossystem kan man förändra, vad man fokuserar på kan man förändra. Många av er har säkert läst eller hört Anthony Robbins exempel där han ber dig notera allting som är blått i rummet med stängda ögon, och göra detta i kanske 60 sekunder. Sedan frågar han, hur många RÖDA saker vet du finns i rummet?

Du vet inte. Du kanske kommer ihåg ett fåtal röda saker, men de är långt färre än de blå saker du noterat. I själva verket kanske det finns långt fler röda ring i rummet, men du uppfattar det som att det finns fler blå, för att du fokuserat på de blå. Tänk dig att göra samma sak med saker som gör dig glad och saker som gör dig ledsen. Om du hela tiden förväntar dig att du skall hitta saker som gör dig ledsen kommer du uppfatta många situationer som negativa, du kommer se fler tråkigheter i vardagen och färre glädjeämnen. Omvänt gäller självklart också, hur du väljer att fokusera styr i hög grad hur du uppfattar världen omkring dig.

Så hur applicerar vi då detta enkelt? En rolig idé för att förändra sitt synsätt är ”The 10-day Mental Diet”, som funnits ett bra tag. Den går ut på att du under 10 dagar inte skall tänka en negativ tanke längre än två minuter. Om du inte lyckas se den ljusa sidan, slutar tänka på det eller liknande inom två minuter, så börjar dina tio dagar om. Det är ett enkelt och roligt sätt att fokusera på glädjeämnena i livet. Testa icon smile Är perception verklighet?

- Mister.M

}