regler 300x199 Regel 8: Lär av dina misstagHej igen!

Vi fortsätter med åttonde delen i den här ”följetongen” som handlar om ett antal viktiga ”regler” för att utvecklas i allmänhet, och för att bli bra med tjejer i synnerhet. Bakgrunden till formatet kan du läsa om i min första post i serien, länkar till alla delar i serien hittar du längst ned i varje post.

Regel 8: Lär av dina misstag.

I min förra post pratade jag om vikten av att inte låta externa händelser definiera synen på den egna identiteten. Den här delen handlar om hur man kan bearbeta och tolka externa händelser på ett mer konstruktivt sätt som en fortsättning på samma resonemang. De här två delarna går mycket in i varandra, så det finns en viss risk att jag upprepar mig. Det får ni leva med. icon wink Regel 8: Lär av dina misstag

Till att börja med tror jag att det är viktigt att försöka inse att ”misslyckande” och ”framgång” i stor utsträckning är påhittade koncept. Det jag menar är att när vi människor tolkar något som ett misslyckande eller som en framgång så är det nästan alltid en förenkling av sanningen. Vi har väldigt lätt för att sedan ta denna förenkling och ge den ett förklaringsvärde för att dra slutsatser om oss själva – antingen att vi själva är lyckade och framgångsrika, eller misslyckade och dåliga.

Ett mer konstruktivt sätt att se på saken är kanske att utfallet av en viss händelse inte är annat än feedback på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Om du börjar prata med en tjej och inte får en positiv respons är det viktigt att inte tolka det som att det är något fel på dig som person, utan som feedback på att det var något i din approach som inte fungerade. Om vi slutar lägga in känslor och ta saker personligt så blir det betydligt enklare att lära oss av den feedback vi får från andra på ett sakligt sätt.

Hur kan man då tänka för att försöka lära av sina misstag? Här är ett konkret exempel på en situation och hur man kan tänka:

Säg att du tar kontakt med en främmande tjej och får en negativ respons eller blir avvisad.

Här är några konstruktiva sätt att se på situationen:

- Vilka slutsatser kan jag dra det som hände?
- Var det något i mitt sätt att ta kontakt som fick henne att känna sig obekväm?
- Var jag för ”på” och visade för mycket intresse?
- Var jag för ”av” och visade inte tillräckligt mycket intresse?
- Kom jag med positiv eller negativ energi?
- Blev konversationen intressant (för henne) eller hade jag kunnat prata om något mer intressant/roligt/engagerande?
- Hur var mitt kroppsspråk? Ögonkontakt? Leende?
- Var det en dålig miljö att ta kontakt i, var hon trängd, stressad eller i tidsbrist?
- Har hennes katt precis dött och hon är ledsen?
etc. etc.

Här behöver jag kanske slänga in en brasklapp om vikten av att inte överanalysera saker allt för mycket, det finns givetvis en gräns för vad som är nyttigt och min poäng är inte att man ska försöka bli någon typ av knapptryckande robot som försöker läsa in saker i varenda handling som andra personer gör. Det jag vill visa med det här enkla exemplet är att det finns massor av konstruktiva sätt att dra slutsatser ur en händelse och att ingen av ovanstående frågor är av karaktären, ”hon gillade inte mig, det måste säga någonting om att jag är en kass människa som förtjänar att dö ensam och bortglömd”.

En annan sak som är viktig att komma ihåg (och som vi ofta glömmer bort i vår problemorienterade kultur) är att det är precis lika viktigt att lära sig av sina framgångar. Försök att applicera ovanstående sätt att tänka på situationer som går ”din väg” lika mycket som du gör på de situationer som inte gör det. Vad var det som gick bra? Varför gick det bra? Vad kan du lära dig av det?

Anledningen till att det här hänger så tätt ihop med resonemanget att inte bygga sin identitet på externa händelser är att det är först när vi kopplar loss vår egen person från händelserna som vi kan få en sund distans till dem och dra nyktra slutsatser och lärdomar av dem.

Jag tror att jag har fått fram min poäng för den här gången och hoppas att jag inte sparkat in alltför många öppna dörrar. Kommentera, kritisera och fråga gärna om det är något som är oklart – precis som vanligt!

Kram,
Victor

Länkar till övriga delar i serien:
Regel 1: Acceptera allting som det är.
Regel 2: Ta ansvar.
Regel 3: Jobba på dig själv, inte på tjejerna.

Regel 4: Sparka ut din inre mes.
Regel 5: Bygg en stark och kapabel självbild som du älskar.
Regel 6: Förändra dig från att vara en person med en extern referensram till en person som har en intern referensram.
Regel 7: Bygg inte din identitet på externa händelser.

Regel 9: Använd dig själv som benchmark för din utveckling.
Regel 10: Sträva alltid efter nästa nivå.
Regel 11: Betrakta dig själv som en person med hög social status.

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);