Moralisk Autonomi – Part II

Detta är del två och även den avslutande delen av en artikelserie som handlar om moralisk autonomi. För att läsa del ett trycker du HÄR.

Som jag skrev i del ett är livsåskådning/trossystem ett återkommande tema i själv-hjälpsindustrin. Skillnaden är att de försöker tackla det med hobby-psykologiska metoder i form av affirmationer som går ut på att du ska ställa dig framför spegeln och upprepa hur snygg eller stark eller självsäker du är.

Vad dessa metoder försöker åstadkomma är att du ska ”lura” dig på ytliga övertygelser som varken stämmer eller går ihop med dina värderingar. Vissa lyckas till resultatet att de får inkonsekventa åsikter (även kallat dubbelmoral) eftersom de tycker på ett visst sätt om sig själva som inte stämmer överens med resten av deras värderingar. Men för de allra flesta människor fungerar det inte eftersom deras hjärna vägrar att acceptera inkonsekvens. De kan helt enkelt inte tycka att de är smala när de vet att om någon annan hade sett ut som de själva gör så hade de tyckt att den personen var tjock.

Löftet som själv-hjälpsindustrin ger är att om du lyckas lura din hjärna så kommer du plötsligt att bete dig som en smal person och äta som en sådan och träna som en sådan tills dess att det inte längre är dubbelmoral utan faktiskt blir till sanning (eftersom du har blivit smal).

Mina frågor är: behöver man verkligen begå moraliskt bedrägeri (”fake it til’ you make it”) för att lyckas uppnå något önskvärt? Och kanske ännu viktigare; till vilket pris gör man det?

Idag (och antagligen sedan länge tillbaks) ser de flesta människor på filosofi som mental onani om huruvida ett träd faktiskt faller i en skog om ingen varken ser eller hör det. Man har låtit de platonska spekulationerna ta över syftet med filosofi när dess egentliga syfte är att leda människan igenom livet med värdighet och inre styrka. När Platon beskrev hur Sokrates dömdes till döden och vägrade skjuta upp på att dricka ur giftbägaren med citatet att det vore ”att förlöjliga mig mot mig själv” så mötte vår tids första moderna filosof döden med moralisk autonomi. Redan där borde filosofins syfte ha cementerats, men det gjorde den inte.

filosofi 300x168 Moralisk Autonomi   Part II

Och där filosofin har misslyckats med att nå ut för att fylla de allra flesta människors behov av vägledning har istället religion och själv-hjälpsindustrin fått fri mark att lära ut sina eklektiska metoder – och dessutom tjänat enorma summor pengar på det!

Så hur kan filosofi hjälpa dig? Och ännu viktigare, hur kan filosofi hjälpa dig bli bättre med kvinnor?

Inom Pick Up talas det mycket om att ha ett starkt frame och att kunna handskas med shit-test på ett autentiskt sätt och att vara i ”kontakt” med sin inre kärna. Allt det här är luddiga försök till att beskriva moralisk autonomi.

Och äkta moralisk autonomi når man genom systematiskt ifrågasättande och argumentation för ens egna principer och – ännu viktigare – att förstå dess hierarki.

För att exemplifiera detta tänker jag tackla många mäns övertygelse att kvinnor inte gillar sex. För att kunna göra det behöver jag inte argumentera varken för eller emot utan istället fråga mig varför vi män tror det.

Då inser vi att denna övertygelse härstammar från åsikten att en människa behöver ligga runt om hon faktiskt gillar sex. Denna åsikt härstammar i sin tur från att människor generellt kretsar kring det de tycker om. Aha, där har vi då en metafysisk åsikt om människans natur och först här kan vi börja argumentera för eller emot.

Stämmer det verkligen att människor alltid kretsar kring det de tycker om? Har det alltid varit så? Finns det situationer eller omständigheter då det inte stämmer? Kan sex vara en sådan omständighet? Här kan vi börja undersöka människans natur ur det biologiska perspektivet att vi som biologiska varelser är anpassade till att föröka oss och därför att tycka om sex. Samtidigt kan vi undersöka kvinnans roll i samhället och i historien samt se på de risker och omständigheter som sex har betytt (och idag till viss del fortfarande betyder) och inse att det inte alltid varit (och, återigen, fortfarande inte helt är) tryggt för henne att vara allt för öppet sexuell.

Utifrån detta metafysiska begrundande kan vi dra slutsatsen att tjejer tenderar att vara sexuellt ambivalenta men att det inte alls säger något om deras sexuella inställning. Hur mycket en kvinna tycker eller inte tycker om sex kan vi i förväg inte veta, men som biologisk varelse kan vi åtminstone anta att hon högst troligen tycker om det. Det i sin tur leder till slutsatsen att det är vettigast att förhålla sig till kvinnor som sexuella varelser.

Jämför det här sättet att tackla sina övertygelser på med det själv-hjälpsindustriella sättet. Båda leder till samma slutsats (tjejer är sexuella varelser) där skillnaden är att ena sättet bygger på en hållbar argumentation som samtidigt lämnar utrymme för undantag medan det andra bara blir ett ”ogenomtänkt slagord”.

Och det är just precis den skillnaden som avgör om du skapar dig en moralisk autonomi eller inte, vilket avgör ditt självförtroende.

Vad vill jag ha sagt?
Börja läs filosofi!

Mvh
- Alexander.

Moralisk Autonomi – PART I

Hittills har jag lärt dig grundläggande om hur du värmer upp inför att gå fram till tjejer för att ragga, hur du sen gör det och vad du pratar om. Jag tänker fortsätta med den stilen längre fram, men inte nu. Idag tänker jag istället prata om moral.

En av dem mest attraktiva egenskaperna en människa kan ha är moralisk autonomi, vilket betyder en oberoende/självständig moral. I denna del tänker jag beskriva varför det är så för att i nästa del ge en inblick i hur man uppnår det.

Vad innebär att vara en attraktiv man? Det har besvarats tusen gånger av lika många människor och kan summeras med följande två ord: självförtroende och målmedvetenhet.

katt 87063978 Moralisk Autonomi   PART I

Om du är inläst i den här typen av litteratur så vill du kanske argumentera att listan är längre än så. Du kanske vill att saker som att vara vald av kvinnor, att ha ett liv, humor och en ”stark frame” ska finnas med. Om du tänker efter så lär du finna att de är resultaten av att ha självförtroende och att vara målmedveten.

Så, vad har det med moral att göra? Allt. Det är den praktiska delen av filosofi. Och alla har en filosofi, eller en så kallad livsåskådning (vilket egentligen är samma sak) och den påverkar dig enormt. Jag vill att du begrundar följande citat:

”Vad är det som integrerar [dina principer]? Filosofi. Ett filosofiskt system är en integrerad syn på verkligheten. Som människa har du inget val inför det faktum att du behöver en filosofi. Det enda val du har är huruvida du definierar din filosofi genom en medveten, förnuftig, disciplinerad tankeprocess och samvetsgranna logiska överväganden – eller tillåter ditt undermedvetna ackumulera en skräphög. En skräphög av grundlösa slutsatser, bedrägliga generaliseringar, odefinierade motsägelser, ogenomtänkta slagord, oidentifierade önskningar, tvivel och ängslan, hoprafsad av en slump [...] och sammansmält till blytungt tvivel på dig själv.

- Ayn Rand

Vad säger detta citat? Att din livsåskådning eller, som det inom själv-hjälpsindustrin kallas, trossystem styr över hur du tolkar och bedömer allt du upplever (din värld, ditt liv, människorna i den och händelserna som sker), vilket i sin tur bestämmer din inställning inför det.

Självförtroende är egentligen inget annat än positiva övertygelser om sin egna kapacitet. Och detta kan man aldrig nå utan övertygelser om vad som är rätt och fel, samt hur man bör agera och vad man bör göra för att uppnå det rätta och undvika det felaktiga. Och det är exakt vad etik och moral handlar om.

Jag vill upprepa följande, alla har en filosofi. Skillnaden – och valet man som människa har – är huruvida den filosofin är konsekvent, korrekt och konstruktiv eller inte. Det är den skillnaden som avgör ditt självförtroende.

Mvh
- Alexander

Upp och ned Glasögon

specs goggles Upp och ned Glasögon

Jag och Superman var ute och sprang för någon vecka sedan då vi stötte på en blind man och jag kom på en sak jag hade lärt mig i plugget för väldigt länge sen och som gav mig en bra metafor och även förståelse för vår mentala funktion.

Det finns experiment gjorda med människor som fått ha på sig glasögon med linser som bryter ljuset på så sätt att allt man ser blir upp och ner. Efter att ha haft på sig dessa glasögon i bara två veckor (om jag minns rätt nu) så hade dessa människors hjärnor förstått att den informationen som ögonen uppfattade vart lite skev i jämförelse med de andra sinnena och efter ett tag lärde de sig att tolka allt som upp och ned och helt plötsligt så uppfattade människorna världen som ”den är”. Med andra ord så vande de sig med att ha på sig ”upp och ner” glasögon och allt såg ”normalt” ut. (anledningen till att jag lägger in citationstecken på normalt är för att jag inte tror på att det finns en objektiv bild av hur jorden ser ut, utan att allt är subjektivt).

Vad som är roligt var att när dessa människor senare tog av sig glasögonen så blev allt upp och ned igen. Då fick de gå igenom processen att ännu en gång i två veckor se allt i upp och ned och senare bli ”återställda”.

Så, vad är läxan i detta?

Att vår uppfattning inte betyder NÅGONTING! Det vi med våra fem sinnen upplever bara är information/data och därför inte har någon värdering eller betydelse över huvud taget förrän vårt TROSYSTEM slår in och börjar TOLKA denna information.

Så på samma sätt, när vi ser en OTROLIGT snygg tjej så är det inte våra ögon som säger det, våra ögon säger bara att det står något ca 10 meter framför oss som har runda kurvor, stora bröst, fina linjer etc. och vårt attraktionsystem tolkar detta som ”runda kurvor = enkelt för bebis att komma ut = reproduktionsvärde = snyggt = jag är attraherad” och då kickar vårt trosystem in ”snygg och attraktiv brud = högt värde = jag är mindre värd = jag är nervös”.

Ungefär.

Vi kan inte ändra vårt attraktionsystem särskilt mycket då de styrs av vår biologiska funktion, men vi kan ändra vår trosystem, sätt vi tolkar andra människors värde och vårt egna värde. Inte bara det, vi kan också tolka olika svåra situationer på olika sätt. T.ex.

Våra öron uppfattar ljudvågor och vårt lingvistiska system tolkar denna information som ”dra åt helvete, du är ful”. Då kickar vårt trosystem in och säger ”hon dissade mig = folk kommer att skratta åt mig = jag blir till åtlöje = jag blir utfryst”. Vi kan ändra på detta till ”hon dissade mitt sätt att gå fram på = jag gjorde någonting fel = jag kan lära mig av det = jag håller på att bli bättre”. Helt plötsligt har vi en positiv syn på det hela.

På samma sätt kan vi ändra många saker i våra liv bara genom att skriva upp olika scenarios som skrämmer oss och fråga oss själva VARFÖR de skrämmer oss och ändra på hela den meningen.

Det tar ungefär 2 veckor om man utsätts för den nya meningen varje dag (som med glasögonen) men då gäller det att man HELA tiden TOLKAR det på det nya sättet. Annars tar det bara längre tid så lägg inte en tidsram utan lägg bara kravet att du hela tiden ska tolka de situationer du bestämt dig för att förändra meningen på det nya, positiva sättet, så ofta du upplever dem. Till slut kommer du vänjas vid det och det kommer bli konstigt och svårt att tolka det på det gamla sättet.

På så sätt kan du förändra hela din syn på världen och styra ditt sätt att tolka allt kaos på till något som hjälper dig med det du vill.

Bra va? icon smile Upp och ned Glasögon

- Alexander

Är perception verklighet?

Idag tänkte jag behandla perception, och hur det kan påverka dig och ditt game. Vad är då perception? Wikipedia ger oss: ”Perception är ett psykologiskt begrepp för de processer som är aktiva i att tolka sinnesintryck”. Vad betyder då detta? Kort sagt behandlar det hur vår hjärna väljer att tolka världen omkring, med hjälp av dina sinnen.

Många har säkerligen hört eller använt uttrycket ”Perception is reality”, kanske när man tagit hem en tjej när man varit rätt berusad, och på morgonen visar det sig att hon inte riktigt var så vacker som du trott. Däremot var hon kvällen innan bland de snyggaste du träffat. Hur du uppfattar verkligheten (perception), är vad som i realiteten spelar roll för hur du kommer agera. Även om ”perception is reality” är inkorrekt rent logiskt, så är det ett högst centralt begrepp i det moderna samhället. Det du uppfattar måste du anta att det i hög utsträckning är sant, annars blir man snart galen eller ganska förvirrad. Men hur kan det här hjälpa dig i ditt game och i ditt liv? Låt mig använda mig av ett exempel:

Två personer bevittnar ett rån på öppen gata. Person A ser bara framför sig dekadensen och förfallet i vårt samhälle, hur kriminaliteten långsamt blir större, och tycker det är hemskt. Person B ser istället de förbipasserandes hjälp av rånoffren, hur de drev bort rånaren och hjälpte den stackaren som blev utsatt. Han tycker att det finns hopp för samhället och det är tur att det finns människor med civilkurage. Exakt samma situation, helt olika tolkningar.

Hur du uppfattar (percieve) världen omkring kommer styra ditt humör, ditt beteende och hur du värderar olika situationer, och det fungerar åt båda håll. Toppen, hur ser jag till att jag uppfattar världen på ett vis som gagnar mig då? Detta är fullt genomförbart, men kanske inte något som sker i en handvändning. Tänk dig att alla människor bär glasögon, de är olika former, färger, slipningar osv. Ingen människas glasögon är den andras lik, det finns en oändlig mängd färger och former att applicera på dem. Att människorna ser saker och ting annorlunda genom dessa glasögon förändrar inte tingen i sig själva. De är fortfarande detsamma. Det är dessutom ganska så lätt att se andras glasögon, men desto lurigare är det att se hur ens egna ser ut. Man kan ta den liknelsen och diskussionen oändligt långt, vad är verklighet, vad är perception? Kan verkligheten existera utan perception? Om ett träd faller i skogen, och det inte finns någon där för att höra det, gör det då ett ljud? Vi skall dock inte gå in på detta nu, för den som är intresserad finns oändligt med läsning ifrån Immanuel Kant och hans ”Theory of perception” och hans teorier kring ”Das Ding an sich” (tinget i sig).

Vi kan hur som helst fastslå att du för alltid kommer bära dessa glasögon, ditt filter mot verkligheten vilket du tolkar saker igenom. Som tur är är formen och färgen på dessa på intet sätt fast, utan i högsta grad föränderlig. Din perception färgas, i korta drag, av dina trossytem, vad du fokuserar på, dina tankemönster och dina övriga erfarenheter. Sina trossystem kan man förändra, vad man fokuserar på kan man förändra. Många av er har säkert läst eller hört Anthony Robbins exempel där han ber dig notera allting som är blått i rummet med stängda ögon, och göra detta i kanske 60 sekunder. Sedan frågar han, hur många RÖDA saker vet du finns i rummet?

Du vet inte. Du kanske kommer ihåg ett fåtal röda saker, men de är långt färre än de blå saker du noterat. I själva verket kanske det finns långt fler röda ring i rummet, men du uppfattar det som att det finns fler blå, för att du fokuserat på de blå. Tänk dig att göra samma sak med saker som gör dig glad och saker som gör dig ledsen. Om du hela tiden förväntar dig att du skall hitta saker som gör dig ledsen kommer du uppfatta många situationer som negativa, du kommer se fler tråkigheter i vardagen och färre glädjeämnen. Omvänt gäller självklart också, hur du väljer att fokusera styr i hög grad hur du uppfattar världen omkring dig.

Så hur applicerar vi då detta enkelt? En rolig idé för att förändra sitt synsätt är ”The 10-day Mental Diet”, som funnits ett bra tag. Den går ut på att du under 10 dagar inte skall tänka en negativ tanke längre än två minuter. Om du inte lyckas se den ljusa sidan, slutar tänka på det eller liknande inom två minuter, så börjar dina tio dagar om. Det är ett enkelt och roligt sätt att fokusera på glädjeämnena i livet. Testa icon smile Är perception verklighet?

- Mister.M